Rekryteringsmassan.se

Värdegrund

Inkludering på riktigt – är viktigt!

 

Flera studier visar att företag som har ett stort samhällsengagemang presterar bättre än företag utan samma värdegrund och inställning. Dessa företag har förstått att varumärket kan stärkas och ge ett bättre investeringsunderlag för att kunna verka på lång sikt – samtidigt som företaget också gör en insats för individer och samhälle.

 

Idag är det en självklarhet för många företag att arbeta med CSR, Corporate Social Responsibility, att känna ansvar för samhället och visa det genom aktiv handling.

 

På rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås vill de att företagen som ställer ut ska visa att de tar ett tydligt samhällsansvar. Genom att visa de goda exemplen, på att det kan ge win-win för enskilda individer som inkluderas i samhället och för företagen, kan andra att våga ta steget. På så sätt bidrar vi tillsammans till en positiv samhällsutveckling.

 

Socialt ansvarstagande rekrytering är ett av flera sätt att visa att man tar CSR-begreppet på allvar och lever som man lär. Att inkludera personer med funktionsnedsättning eller personer med utländsk bakgrund när det rekryteras till företag, likväl som man också medvetet försöker få till en jämn fördelning av kvinnor/män och personer i olika åldrar, på olika nivåer i organisationen.

 

Tack vare rekryteringsmässor kan företagen få möjlighet att träffa många personer på en kort tid. Det sparar tid samt kan berika kompetensurvalet. Företagen får på rekryteringsmässor möjlighet att möta en mångfald av olika kompetenser – och i det kanske hittar guldkorn som annars inte hade kommit fram genom den vardagliga rekryteringen.