Rekryteringsmassan.se

Arrangören DU-SYS

Det finns många olika arrangörer av rekryteringsmässor och en av dem är DU-SYS som arrangerar rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås.

 

DU-SYS är en samverkan mellan Eskilstuna Kommun, Västerås Stad och arbetsförmedlingarna i Västerås och Eskilstuna.

 

DU-SYS ska bidra till att:

sysselsättningen ökar
kompetensutvecklingen svarar mot personalbehoven i regionen
jobben tryggas för de anställda
arbetslöshetstider förkortas
utanförskap förhindras

 

DU-SYS har sedan 2007 anordnat Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås för att skapa en mötesplats för arbetssökande och företag. Av undersökningar vet vi att svårigheterna att rekrytera kompetent personal är ett av de största hindren för tillväxt och expansion. Bristen på arbetskraft kommer att bli än tuffare framöver. Rekryteringsmässan gör det enklare att snabbt och träffsäkert söka jobb och rekrytera personal.