Rekryteringsmassan.se

Hitta rätt person att anställa

posters barn

När man ska anställa gäller det att hitta rätt person. Hur gör jag det? Till att börja med måste man ställa sig frågan, vad är det för person jag söker och vad vill jag den ska utföra för arbetsuppgifter. När jag listat alla uppgifter och listat ut vad mer jag kan kräva av personen så är det viktigt att sätta ett värde på det hela, allt för att få ett begrepp om hur stor lönen ska bli och att det verkligen är lönsamt att anställa den personen.

Därefter är det nödvändigt att fundera på vad den nya personen ska ha för personliga förutsättningar för att passa in i det befintliga teamet och vad det befintliga teamet kräver av en ny person i organisationen. Kanske har personen barn och lite andra förutsättningar? Då kan det vara en fin idé att erbjuda en gratis posters barn som välkomstgåva!

Annonsera ut den nya tjänsten, tänk på att göra annonsen så specificerad som möjlig, så den sökande får en korrekt bild som möjligt av arbetsuppgifterna, du kan även delta i en rekryteringsmässa där du får kontakt med de sökande personligen.

För bägge alternativen ska du ta emot en ansökan med ett personligt CV. Ange alltid sista datum för ansökan och invänta aktuellt datum innan du påbörjar granskningen. Läs igenom alla ansökningar, du kommer då konstatera att de flesta fallit ifrån från din första kravlista som du listat. Nu har man en lista på tänkbara personer.

Boka en tid för ett första samtal med dessa, här kommer du förmodligen att sortera bort ytterligare ett antal. Nu är det dags för att besluta om man ska ta en vända till med personliga besök innan man fattar beslut.

Vid beslut tänk på att klargöra lön ev. förmåner och så vidare innan slutligt anställningskontrakt upprättas. Glöm inte att meddela övriga sökande att tjänsten tillsatts.