Rekryteringsmassan.se

Vilka kan anmäla sig?

Vanligen är det företag som har ett rekryteringsbehov inom en snar framtid som anmäler sig till rekryteringsmässor. Inför rekryteringsmässan i Västerås sa de att följande kunde anmäla sig:

 

Ni som har rekryteringsbehov nu eller inom en närmare framtid (t ex semesterrekrytering) och erbjuder anställning med lön, utan egen insats från enskild person.

 

Vilka utbildningsanordnare kan anmäla sig?

Utbildningen ska vara kopplad till det regionala arbetsmarknadsbehovet. Aktuella utbildningsanordnare är högskola/universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt utbildningsanordnare för vuxenutbildning på gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå.

 

Om ni endast bedriver/erbjuder arbetsmarknadsutbildning eller erbjuder tjänster inom Stöd och Matchning riktat till arbetssökande är detta inte en arena för er.

 

Övriga utställare?

Med övriga utställare menar de aktörer inom Starta eget, fackförbund, arbetsförmedlingens olika inriktningar så som EURES, Starta eget m fl.