Arrangören DU-SYS 4M

DU-SYS 4M är en samverkan mellan Eskilstuna Kommun, Västerås Stad och arbetsförmedlingarna i Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping.

DU-SYS 4M ska bidra till att:

  • sysselsättningen ökar
  • kompetensutvecklingen svarar mot personalbehoven i regionen
  • jobben tryggas för de anställda
  • arbetslöshetstider förkortas
  • utanförskap förhindras

DU-SYS 4M har sedan 2007 anordnat Rekryteringsmässan i Eskilstuna och Västerås för att skapa en mötesplats för arbetssökande och företag. Av undersökningar vet vi att svårigheterna att rekrytera kompetent personal är ett av de största hindren för tillväxt och expansion. Bristen på arbetskraft kommer att bli än tuffare framöver. Rekryteringsmässan gör det enklare att snabbt och träffsäkert söka jobb och rekrytera personal.