Integritetspolicy

  1. I och med att du fyller i och skickar in dina uppgifter i anmälan godkänner du publicering av dessa på Rekryteringsmässans hemsida, vilket innebär att vem som helst kan se uppgifterna. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra anledningar inte önskar att dina uppgifter ska synas på hemsidan ska du inte fylla i dessa uppgifter. Utse en annan kontaktperson på företaget som inte har skyddade uppgifter eller ta kontakt med projektledningen för Rekryteringsmässan via telefon: 010-4860627 
  2. Vi behöver behandla och spara personuppgifter som ert företagsnamn, organisationsnummer samt namn, e-post och telefonnummer till den/de personer som anges som kontaktpersoner för Rekryteringsmässan.
  3. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot er anmälan som utställare på Rekryteringsmässan, fakturera er anmälningsavgiften samt på vår hemsida visa upp vilka utställare som deltar på Rekryteringsmässan. Uppgifter om ert företagsnamn och länk till er hemsida är av intresse för presumtiva besökare vid Rekryteringsmässan. Om en registrering av kontaktperson och fakturauppgifter inte registreras kan vi inte heller ta emot er anmälan. Efter mässans genomförande ska uppgifterna tas bort från hemsidan.
  4. Vi behandlar dessa uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (Läs mer om den här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/). Dock sparas uppgifterna som längst två år efter mässans genomförande, detta för att kunna göra uppföljningar.
  5. Vi publicerar ibland också bilder på Rekryteringsmässans hemsida. De som är med på bilderna fyller i samtycke till publicering och dessa samtycken (inklusive personuppgifter) behandlas också enligt Dataskyddsförordningen.
  6. Vi kan komma att överföra era personuppgifter till de personer som aktivt arbetar med Rekryteringsmässan inom följande organisationer: Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och Enköping, Eskilstuna kommun och Västerås stad.
  7. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller om du har en begäran om hur dina uppgifter används. Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgiftsansvarig inom Rekryteringsmässan.
  8. Personuppgiftsansvarig är projektledaren för Rekryteringsmässan. För Rekrytringsmässan 2019 är det: Marica Anderbrink-Toll, Arbetsförmedlingen; Careliigatan 8 Eskilstuna, tel: 010-4860627 
  9. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen här:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/