Vilka kan anmäla sig?

Vilka företag kan anmäla sig?

Ni som har rekryteringsbehov nu eller inom en närmare framtid (t ex semesterrekrytering) och erbjuder anställning med lön, utan egen insats från enskild person.

Vilka utbildningsanordnare kan anmäla sig?

Utbildningen ska vara kopplad till det regionala arbetsmarknadsbehovet. Aktuella utbildningsanordnare är högskola/universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt utbildningsanordnare för vuxenutbildning på gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå.

Om ni endast bedriver/erbjuder tjänster inom Stöd och Matchning riktat till arbetssökande är detta inte en arena för er.

Övriga utställare?

Med övriga utställare menar vi aktörer inom Starta eget, fackförbund, arbetsförmedlingens olika inriktningar så som EURES, Starta eget m fl.