Anmäl dig som utställare

Här har du som företagare möjligheter att hitta din nästa medarbetare eller du som utbildningsanordnare att hitta kandidater. Med mellan 8 000 och 11 000 besökare så är chanserna goda!

Gör som många andra företag, ställ ut på Rekryteringsmässan!

Det här får du

N

Monterplats med eluttag och WiFi, monterytan är 2×2 meter (enkel) eller 2×4 meter (dubbel)

N

Bord och stolar

N

Mässvärd och fika

Besökare

Utställare

Lediga tjänster

(Siffror från mässan 2018)

Priser

Små företag 0-15 anställda
3 000kr
Stora företag 16 anställda eller fler
6 000kr
Utbildningsanordnare
6 000kr

NYHETER

Branschindelning/Kluster

En utmaning som många företag har idag är den kompetensbrist som råder inom många yrkesområden. Tillsammans behöver vi tänka både kortsiktigt genom att erbjuda möjlighet att rekrytera arbetskraft idag men även att jobba för en långsiktig kompetensförsörjning.

Vi kommer därför i år arbeta med fyra branschområden/kluster för att skapa en möjlighet till ett ökat samarbete mellan rekryterande företag, utbildningssamordnare och Arbetsförmedlingen. Vi hoppas på att det ska öka intresset hos besökare att väja utbildning om man inte har den kompetens som efterfrågas.

Lediga platser

För att göra det mer lättöverskådligt och öka möjligheten att träffa ombytessökande vill vi att ni som rekryterande företag även har annons på platsbanken. När ni registrerar lediga platser till Rekryteringsmässan kommer ni få lägga in länk till annonsen på Platsbanken. I annonsen önskar vi att ni hänvisar till att söka ledig tjänst genom att besöka er på mässan.

Om ni är intresserade av att ha förbokade speedintervjuer med intressanta kandidater kontakta oss för upplägg.

Uppdaterat sätt att anmäla

Vi har med nya hemsidan uppdaterat anmälningsförfarandet. Du registrerar ditt företag samt kontaktperson vilket kommer sparas för framtiden. Efter det uppdaterar du faktureringsuppgifter för att kunna göra anmälan till årets mässa. Du kommer fram till sista anmälningsdag kunna uppdatera din anmälan.

Anmälan för Rekryteringsmässan 2019 är nu stängd! 

Vi ses 13 februari 2019!